Úradne overené a komerčné preklady - Úradné preklady - cena, kalkulácia ÚRADNÉ PREKLADY, SÚDNE OVERENÉ PREKLADY, ÚRADNÍ PREKLADATELIA
Švabinského 13, 851 01 Bratislava
ÚRADNÉ PREKLADY, OVERENÉ PREKLADY
prekladatelia bratislava uradny preklad bratislava

ÚRADNÉ PREKLADY, SÚDNE OVERENÉ PREKLADY, ÚRADNÍ PREKLADATELIA

úradný súdny preklad
SKRÁTENÉ OTVÁRACIE HODINY
Vážení zákazníci, dovoľujeme si vás upozorniť,
že z dôvodu nadpriemerne vysokých teplôt
budú v období od 18.7. do odvolania skrátené otváracie hodiny:
pondelok - štvrtok do 16:00, piatok do 15:00.
Ďakujeme za pochopenie.


ÚRADNÉ PREKLADY - OVERENÉ PREKLADY, SÚDNO-ZNALECKÉ PREKLADY

Potrebujete úradný overený preklad? Neviete kde sa dá úradný preklad objednať a na koho sa obrátiť? Hľadáte úradného prekladateľa? Pozeráte viaceré zoznamy a registre úradných prekladateľov a neviete si z veľkej ponuky vybrať? Všetci tvrdia, že poskytujú najlepšiu kvalitu za nízke ceny, niektorí dokonca presviedčajú že len u nich dostanete „skutočný“ úradný preklad. Pokiaľ si neviete vybrať zo širokej ponuky prekladateľov, nechcete riskovať, preplácať alebo nemáte čas na vyhľadávanie a porovnávanie ponúk, obráťte sa na profesionálnu prekladateľskú agentúru. Kvalitný úradný preklad od overeného, skúseného a zodpovedného úradného prekladateľa si môžete objednať jednoducho, pohodlne a dokonca aj za dobrú cenu.

Úradné preklady, overené preklady, súdne preklady, úradné preklady s pečiatkou - to sú preklady vyhotovené v zmysle zákona 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov.

Úradný preklad zo zákona vypracúva výlučne úradný prekladateľ
Úradný preklad je opatrený odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom úradného prekladateľa.

ZABEZPEČUJEME ÚRADNÉ PREKLADY Z/DO JAZYKOV:

Angličtina, anglický jazyk - úradný preklad z/do angličtiny
Nemčina, nemecký jazyk - úradný preklad z/do nemčiny

Arabčina, arabský jazyk - úradný preklad z/do arabčiny
Bulharčina, bulharský jazyk - úradný preklad z/do bulharčiny
Chorvátčina, chorvátsky jazyk - úradný preklad z/do chorvátčiny
Francúzština, francúzsky jazyk - úradný preklad z/do francúzštiny
Holandčina, holandský jazyk - úradný preklad z/do holandčiny
Maďarčina, maďarský jazyk - úradný preklad z/do maďarčiny
Poľština, poľský jazyk - úradný preklad z/do poľštiny
Rumunčina, rumunský jazyk - úradný preklad z/do rumunčiny
Ruština, ruský jazyk - úradný preklad z/do ruštiny
Španielčina, španielsky jazyk - úradný preklad z/do španielčiny
Srbčina, srbský jazyk - úradný preklad z/do srbčiny
Taliančina, taliansky jazyk - úradný preklad z/do taliančiny
Ukrajinčina, ukrajinský jazyk - úradný preklad z/do ukrajinčiny

Úradný preklad (overený preklad či "súdny" preklad) vykonáva úradný prekladateľ - prekladateľ splnomocnený štátom na vykonávanie prekladateľskej činnosti podľa Zákona 382/2004 Z.z. a zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Úradný preklad vždy vyžaduje pevné zviazanie prekladu s originálom dokumentu alebo s notársky overenou kópiou.

Úradný preklad podľa zákona obsahuje prekladateľskú doložku, na ktorej sú uvedene identifikačné údaje úradného prekladateľa, označenie odboru, v ktorom je prekladateľ oprávnený vykonávať úkony prekladateľskej činnosti, dátum vyhotovenia úradného prekladu a poradové číslo úradného prekladu, pod ktorým je úkon prekladateľskej činnosti zapísaný v prekladateľskom denníku. Úradný preklad opatri prekladateľ prekladateľskou doložkou a odtlačkom svojej úradnej pečiatky so štátnym znakom SR.

Takýto druh prekladov najčastejšie vyžadujú štátne úrady na Slovensku a v zahraničí.

Spolupracujeme výlučne so skúsenými profesionálnymi úradnými prekladateľmi s overenou dlhoročnou praxou a zodpovedným prístupom.

Vďaka špeciálne vytvorenému tímu, zabezpečíme Vám ÚRADNÝ PREKLAD do 24 hodín BEZ PRÍPLATKU, prípadne aj do niekoľkých hodín.
Fyzickým osobám a neplatcom DPH za vyhotovenie úradného prekladu neúčtujeme daň z pridanej hodnoty. Preto u nás sú úradné preklady o 20% lacnejšie.

Pre úradné preklady vždy účtujeme skutočný rozsah preloženého textu (meraný v normostranách). Na rozdiel od iných úradných prekladateľov a agentúr neúčtujeme cenu za každú začatú fyzickú stranu alebo za každú začatú normostranu úradného prekladu.
U nás nepreplácate za prázdne strany dokumentu, platíte len za skutočný rozsah prekladu.

Pritom však minimálny rozsah úradného prekladu je 1 normostrana, nakoľko každý úradný preklad predstavuje jeden samostatný prekladateľský úkon v zmysle zákona 382/2004. Každý dokument sa prekladá samostatne, každý úradný preklad sa registruje osobitne ako samostatný prekladateľský úkon, a každý úradný preklad, bez ohľadu na rozsah, musí spĺňať všetky nenáležitosti definovane zákonom.

Úradný preklad sa obvykle vyžaduje pre:
  • rodný list
  • sobášny list
  • vysvedčenie
  • výpis z registra trestov
  • výpis z Obchodného registra a živnostenský list
  • dokumenty potrebné na dovoz motorových vozidiel, a iné.

Úradný preklad je znaleckým úkonom podľa zákona 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Všetci naši úradní prekladatelia a tlmočníci sú kvalifikovaní overení experti, riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR.

preklady tlmocenie uradne preklady

ZÁKAZNÍCKA LINKA

+421 2 38 100 330
office@interlang.sk

KDE NÁS NÁJDETE

Detailné informácie a mapy

PARKOVANIE ZDARMA

Parkovanie pre zákazníkov je zdarma priamo v objekte. Vyhradené parkovisko sa nachádza vo dvore budovy.

CENOVÁ KALKULÁCIA

Na Vaše požiadanie Vám radi vypracujeme bezplatnú cenovú kalkuláciu našich služieb.

INTERLANG

Prekladateľská agentúra
Švabinského 13
851 01 Bratislava
Slovakia
preklady interlang na facebook preklady interlang v twitter preklady interlang na google plus


Uradne preklady, overene preklady, sudne preklady, uradne preklady s peciatkou vyhotovene v zmysle zakona 382/2004 Z. z. Overeni uradni prekladatelia

Svabinskeho 13, Bratislava-Petrzalka, Bratislava 85101, Slovakia | Preklady, Uradne preklady, Vsetky jazyky |
421-2-3810-0330 |
Uradny preklad Bratislava
Úradný preklad, uradny, úradné preklady, uradne, overený preklad, overeny, overené preklady, overene, súdný preklad, súdne preklady, úradný prekladateľ, slovak certified translation, slovak official translation, angličtina, anglický jazyk, nemčina, nemecký jazyk, španielčina, španielsky jazyk, francúzština, francúzsky jazyk, ruština, ruský jazyk, holandčina, holandský jazyk, taliančina, taliansky jazyk, arabčina, arabský jazyk, maďarčina, maďarský jazyk, poľština, poľský jazyk, ukrajinčina, ukrajinský jazyk, srbčina, srbský jazyk, chorvátčina, chorvátsky jazyk. Bratislava, prekladateľská agentúra Poskýtujeme kvalitné profesionálne úradné (súdne overené), komerčné a odborne preklady, zabezpečujeme najlepší na Slovensku pomer kvalita prekladu / cena. Všetky preklady vykonávajú vysokokvalifikovaní zodpovední profesionálni úradní a neúradní prekladatelia. Naša kancelária v Bratislave je ľahko dostupná autom ako aj verejnou dopravou. Rýchle a jednoduché objednanie prekladov, dodanie po celej Európe. We provide accurate and high-quality certified translation services. Our translation price methodology offers the ideal balance of quality and cost. Certified legal translations are provided in cooperation with professional translators registered in the list of experts, interpreters and translators maintained by the Ministry of Justice of the Slovak Republic. Úradné preklady, overené preklady, súdne preklady, úradné preklady s pečiatkou vyhotovené v zmysle zákona 382/2004 Z. z. Overení úradní prekladatelia


Copyright © 2008-2020 Prekladateľská agentúra INTERLANG